Nieuws
11 juni 2015

Big geo-data sleutel tot slimmere fleet management

TomTom, CGI en Esri Nederland bundelen hun krachten voor slimmer fleet management. Big geo-data is de sleutel voor het verbeteren van voertuigprestaties, het besparen van brandstof, het ondersteunen van de chauffeurs en het verhogen van de algehele efficiency.

TomTom, CGI en Esri Nederland bundelen hun krachten voor slimmer fleet management. Big geo-data is de sleutel voor het verbeteren van voertuigprestaties, het besparen van brandstof, het ondersteunen van de chauffeurs en het verhogen van de algehele efficiency.

TomTom Telematics staat met hun WEBFLEET-applicatie garant voor een koppeling tussen bestuurders van bedrijfswagens en de fleet manager die hen aanstuurt. CGI zorgt met hulp van Esri-technologie voor realtime bedrijfsgegevens in het operationele systeem en aansturing van de chauffeurs vanuit deze systemen.

Het verzamelen van data wordt steeds vaker door bedrijven op grote schaal gedaan. Het kan waardevolle kennis en inzichten opleveren, maar wil het effectief bijdragen aan het verbeteren van bedrijfsprocessen en werkzaamheden, dan is het van belang om de juiste tools in huis te hebben.

Fleet-data

TomTom Telematics lanceert daarom de applicatie WEBFLEET. Deze is geschikt voor kleine en grote ondernemingen en door het toevoegen van extra geo-informatie aan de applicatie krijgen gebruikers een vollediger inzicht op de fleet-data en realiseren zij een hogere efficiency. “Via de applicatie kan de fleet manager alle bedrijfswagens 24 uur per dag monitoren en de chauffeurs aansturen”, zegt George de Boer, International Alliance Manager bij TomTom Telematics. “Als er een signaal over een wagen uit de ingebouwde LINK-box (red. black-box) binnenkomt, kan hij via het scherm in het voertuig rechtstreeks contact opnemen met de chauffeur. Hij kan de bestuurder bijvoorbeeld langs een andere route sturen als blijkt dat een weg is opgebroken. Binnen het fleet management is het ook mogelijk om de responstijden en efficiëntierapporten van het afgelopen kwartaal op te vragen of tekstberichten te versturen.”TomTom WEBFLEET platform

Realtime data

Om chauffeurs nog meer informatie te bieden, heeft implementatiepartner CGI de ArcGIS GeoEvent Extension for Server van Esri met de WEBFLEET-applicatie geïntegreerd. Een operationeel dashboard van Esri toont geografische kaarten waarop gebruikers realtime data kunnen bekijken en analyseren. Dit beeld kan vervolgens op verschillende manieren en naar diverse (onder meer mobiele) platforms gedeeld worden. Robert Voûte, Director Geo-ICT bij CGI Nederland vertelt: “Managers kunnen op basis van realtime informatie daarnaast veel sneller beslissingen maken.”

Effectieve route

Er zijn een hoop concrete toepassingen, vertelt Voûte. “Denk maar aan de tijd die het kost voor een ambulance om bij een slachtoffer te komen. Als de chauffeur alle obstakels vroegtijdig kan ontwijken, dan is de meest effectieve route per direct te bepalen. Hetzelfde geldt voor de brandweer. Als er een melding van een brand binnenkomt, ziet de operationele leiding direct op zijn scherm waar de brand is, welke wagen het snelste ter plaatse kan zijn, het aantal brandkranen in de omgeving en of de waterdruk van de brandkraan goed is. Bij ongelukken en brand is timing en snelheid noodzakelijk. Via geografische systemen is die snelheid, maar ook nauwkeurigheid, voor een heel groot deel te garanderen. In de toekomst willen we nog meer (soorten) fleet-informatie aan de geo-omgeving toevoegen, zodat zulke kritische beslissingen nog zorgvuldiger maar toch ook sneller genomen kunnen worden.”

Annemiek Sprado Bron: EsriNederland

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
logistiek-300x300_tekengebied-1.jpg
Premium Event Partner

5-evofendex.png
Mediapartners