Artikel 28 december 2022

Algoritmes bieden meer inzicht in afgelegde routes

Aan de TU Eindhoven is Bram Custers gepromoveerd als doctor in de wiskunde en computerwetenschappen op algoritmes die het inzicht vergroten in de routes die voertuigen door steden afleggen. Hij ontwikkelde modellen die rekening houden met de context van trajecten: de omgeving en de setting waarin de trajecten worden gemeten.

Om het verkeerssituatie in steden te kunnen verbeteren is inzicht nodig in de routes die auto’s afleggen. Dat is nog niet zo eenvoudig omdat de data ‘vervuild’ en onvolledig zijn. Weliswaar zijn bijna alle voertuigen tegenwoordig met elektronische apparatuur uitgerust waar ze zich bevinden, maar deze metingen zijn onderhevig aan ruis. Ook kunnen de toestellen soms defect zijn.

Custers bedacht manieren om deze trajecten op te schonen. Daarnaast gebruikte hij natuurkundige modellen om het problemen van het ‘opvullen’ van een traject aan te pakken. Ook onderzocht hij hoe routes in een wegennet beter zijn te reconstrueren. Custers combineerde verschillende databronnen die de verkeerssituatie in het netwerk beschrijven. Zo wordt het mogelijk om meer informatie af te leiden over het onderliggende verkeer.

Lees het volledige artikel op computable.nl