Artikel 22 juni 2022

It-omscholers zien inkomen ruim verdubbelen

Opleidingsfonds TechMeUp boekt resultaat

It-omscholing van volwassen, waarvan sommigen uit de bijstand komen, blijkt zijn vruchten af te werpen. Omscholers zijn binnen drie maanden aan het werk in de it- of techsector met een aanzienlijk hoger salaris, Vóór omscholing zaten ze op gemiddeld 1.375 euro, ná omscholing op gemiddeld 2.901 euro.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Van bijstand naar baan in tech’, dat het opleidingsfonds TechMeUp heeft uitgevoerd. TechMeUp biedt deelnemers uit ondervertegenwoordigde groepen die een it-omscholingstraject volgen aan één van de zeven geselecteerde particuliere opleiders, een rentevrij studievoorschot. Beginnend it-talent krijgt zo zorgenvrij toegang tot een particuliere opleiding in tech die veel kans geeft op een baan. Ondervraagd zijn vervolgens 171 studenten die zich hebben omgeschoold naar it, en waarvan sommigen hiervoor financiële hulp hebben ontvangen.

Van alle omscholers die een baan in tech vonden, verdienden afgestudeerden met data-specialisatie het meest, namelijk 3.292 euro. Zonder financiële steun zou ruim driekwart van de respondenten voorlopig geen tech-opleiding hebben gevolgd. 

Nikky Hofland, algemeen directeur bij TechMeUp, meldt dat hij het afgelopen jaar negentig procent van de aanmeldingen moest afwijzen wegens een gebrek aan budget. ‘Dit jaar moet dit anders. We willen dit jaar een miljoen ophalen en daarmee 250 studenten de mogelijkheid geven om zich om te scholen.’ 

Sinds de oprichting van het fonds eind 2020 heeft 83 procent van de afstudeerders een baan in it gevonden. Inmiddels is meer dan 3,5 ton uitgeleend, met een gemiddeld leenbedrag van 4.400 euro. 61 procent van de TechMeUp leningen zijn uitgegeven aan vrouwen. 65 procent van de studenten had een bi-culturele achtergrond.

Lees het volledige artikel op computable.nl