Artikel 1 december 2020

Nederland loopt voorop met smart mobility

Nederland heeft al flink wat stappen gezet op het gebied van smart mobility in het wegverkeer. Informatie afkomstig uit slimme voertuigen wordt steeds beter benut. Zo komt in 2021 een dienst die wegbeheerders inzicht biedt in de staat van het wegdek, beschikbaar voor het hele Nederlandse wegennet. Bovendien krijgt de overheid thans al meer dan een miljoen meldingen per maand over wegcondities via de Data Task Force. Als eerste land ter wereld heeft Nederland een digitaal verkeersbordenoverzicht. Bovendien zijn de afgelopen jaren honderden slimme verkeerslichten geïnstalleerd die bijdragen aan betere doorstroming.

Dit meldt minister Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

Onlangs is de Experimenteerwet in werking getreden om kennis op te doen met de nieuwe generatie zelfrijdende voertuigen. Verder zijn het ministerie, RDW, CBR en Rijkswaterstaat een onderzoeksproject gestart om te komen tot protocollen voor de beoordeling van geautomatiseerde rijfuncties en de bijbehorende interactie met de bestuurder.

Lees het volledige artikel op computable.nl