Artikel 6 september 2022

Rijksdiensten negeren Adviescollege ICT-toetsing

Project Indringend Ketentesten (IKT) komt te langzaam op gang

De testresultaten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zijn bepaald niet positief. Bijkomend probleem is dat de rijksoverheden die de software momenteel testen, dit niet of nauwelijks doen in verband met het project Indringend Ketentesten (IKT) dat inzicht moet geven in de werkbaarheid en de beheersbaarheid van de hele softwareketen.

De rijksdiensten oefenen soms wel in samenwerking met andere overheden, maar testen vooralsnog niet op de manier zoals het Adviescollege ICT-toetsing (AC-ICT) heeft aanbevolen. 

Dat blijkt uit de meest recente resultaten van tests die overheden uitvoerden met de landelijke DSO-voorziening of decentrale software. Met IKT wordt getest wat goed werkt in de gehele keten van het DSO en wat nog niet. Inmiddels zijn de bevindingen van testweek zeven, die plaatsvond van maandag 1 tot en met vrijdag 5 augustus 2022, bekendgemaakt.

Eerder stuurde minister Hugo de Jonge (VROM) de resultaten van de eerste fase IKT (april tot juli 2022) naar de Tweede Kamer. AC-ICT had begin dit jaar aangedrongen op versterking van de bestaande testaanpak. Uit de rapportage fase één bleek dat gedurende amper vier testweken ongeveer tweehonderd problemen waren gesignaleerd waarvan eind juli een kwart was opgelost. Analyse van de bevindingen tot en met testweek drie leidde tot twaalf onderwerpen in de problemen-en-oplossingen-lijst die in het uitgevoerde ketentest-scenario als belemmerend werden ervaren. Daarvan is het merendeel opgelost of ter hertest aangeboden.

Lees het volledige artikel op computable.nl