Artikel 21 april 2023

Toolkit NCSC en TNO brengt cyberrisico’s in kaart

Een nieuwe toolkit van het NCSC en TNO moet organisaties inzicht geven in de cyberrisico's die zij lopen en hoe deze zich verhouden tot andere bedrijfsrisico's. Dit gebeurt aan de hand van een kwantitatieve beoordeling van de risico's en weerbaarheid.

De toolkit bevat een handleiding die stapsgewijs uitlegt hoe organisaties de benodigde informatie inzamelen en analyseren voor een cijfermatig onderbouwde inschatting van geselecteerde risico’s.

Lees het volledige artikel op computable.nl