Artikel, Transport & Distributie 16 september 2020

Prinsjesdag: TLN teleurgesteld over investeringen infrastructuur

Het kabinet wil de economische crisis te lijf gaan met uitgebreid pakket aan maatregelen. Die investeringen die werden gepresenteerd op Prinsjesdag zijn echter niet voldoende om Nederland er weer bovenop te helpen, stelt Transport en Logistiek Nederland (TLN). 

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet onder meer een derde steunpakket, een Nationaal Groeifonds, belastingverlaging en plannen om het onderhoud in de infrastructuur naar voren te halen. Zo trekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de komende jaren versneld 1,9 miljard euro uit voor het onderhoud en vervangen van wegen, spoor, vaarwegen en dijken.

Volgens TLN stelt deze rijksbegroting teleur. Het grootste deel van het budget (1,4 miljard euro) gaat namelijk naar het spoor. TLN hoopt dat er meer budget vrijkomt om achterstallig onderhoud van bruggen en viaducten aan te pakken. Ook pleit het voor extra investeringen in een aantal belangrijke transportroutes, zoals de A1, A12, A15, A58 en A67. Die zijn nodig om de positie van Nederland als toegangspoort van Europa veilig te stellen, aldus de branchevereniging.

Zowel TLN als evofenedex hameren op een duurzame oplossing voor het stikstofprobleem. Met deze begroting zou nog onduidelijk zijn of de aangekondigde maatregelen de vereiste stikstofruimte opleveren. Komt die stikstofruimte niet op tijd vrij, dan staat dat in de weg van economisch herstel.

Afbeelding: Ministerie van IenW