Thema's 2020

Resilient Logistics: flexibility and connectivity


De sector transport en logistiek (T&L) heeft geprofiteerd van veel van de belangrijkste zakelijke trends van de afgelopen halve eeuw. Globalisering, de evolutie van geavanceerde just-in-time supply chains en de opkomst van e-commerce hebben de sector allemaal geholpen in een tempo dat in grote lijnen vergelijkbaar is met de algehele economie.

Maar er is ook een keerzijde. De economische neergang treft de sector bijzonder hard. Vooral de recente situatie met het coronavirus laat zien dat bedrijven robuust genoeg moeten zijn om natuurrampen, pandemieën etc op te vangen. Bijvoorbeeld door productielocaties te verspreiden. Is er bij de leverancier in China iets aan de hand, dan kan er bijv. in India nog geproduceerd worden. Daarnaast wordt er flexibiliteit gevraagd. Bedrijven moeten snel kunnen reageren op veranderingen in vraag en aanbod. Connectiviteit speelt in dit alles een grote rol. 

Meer lezen over dit thema? Bekijk deze artikelen eens:
Chinese logistieke ketens herstellen zich snel, maar supply chains moeten robuuster (LogistiekProfs)
Coronavirus Is Proving We Need More Resilient Supply Chains - (Havard Business Review)

Subthema's
Onder het overkoepelende thema dat hierboven is beschreven, hangen een aantal subthema’s: Data Science & Analytics, Warehouse Management, Transport & Distributie, Logistieke Tech Trends, Supply Chain Management en Duurzaamheid (Sustainability). Deze thema’s sluiten aan bij het aanbod van de exposanten en het inhoudelijke programma van de beurs.


data-science-analytics.jpg warehouse.jpg transport-distributie.jpg log-tech-trends.jpg supply-chain-management.jpg sustainability.jpg

Data Science &
Analytics

Warehouse
Management

Transport &
Distributie

Logistieke Tech
Trends

Supply Chain
Management

Sustainability 

Subthema's

Data Science & Analytics
Warehouse Management
Transport & Distributie
Logistieke Tech Trends
Supply Chain Management
Sustainability

Hoofdmediapartner
logistiek-300x300_tekengebied-1.jpg
Premium Event Partner

5-evofendex.png
Mediapartners