Waarom ICT & Logistiek?

ICT & Logistiek streeft naar een betere en slimme (digitale) wereld, waarbij bedrijven in de logistieke sector elkaar efficiënt versterken.

Hoe doen we dat?
Door richting te geven aan ideeën en gedachten van bedrijven en individuen inzake innovatieve ICT-toepassingen in de logistiek. Daarmee draagt ICT & Logistiek bij aan het bij elkaar brengen van partijen en het tot stand brengen van logistieke doorbraakprojecten met ICT als ‘enabling’ factor.

Thema ICT & Logistiek 2021
Resilient Logistics: agility and connectivity

Met het thema ‘Resilient Logistics: agility and connectivity’ is het gezamenlijke doel: een veerkrachtige logistieke sector die klaar is voor de toekomst, waarin flexibiliteit en connectiviteit een hoofdrol spelen. De coronacrisis, stikstofuitspraak en ontwikkelingen op het wereldtoneel hebben de logistieke sector het afgelopen jaar opgeschud: de tijd waarin kosten en efficiency de dienst uitmaakten ligt achter ons. Bedrijven moeten robuust genoeg zijn om impactvolle gebeurtenissen en verstoringen op te vangen.

Voor wie?

ICT & Logistiek is gericht op logistiek- en IT-professionals die werkzaam zijn in de supply chain en op zoek zijn naar oplossingen, toepassingen en diensten om slimmer en efficiënter te werken.

Bezoekers zijn onder andere:

 • Directie, CEO en algemeen management
 • IT-consultants en -adviseurs
 • Logistiek managers
 • Supply chain managers
 • IT-(project)managers
 • Logistiek medewerkers

Werkzaam in de sectoren:

 • Transport/Opslag/Distributie
 • Zakelijke dienstverlening
 • Industrie
 • Handel/Groothandel
 • Detailhandel/Retail
 • Overheid

Subthema’s ICT & Logistiek 2021

 • Data & Analytics
 • Warehouse Management
 • Transport & Distributie
 • Logistieke Tech Trends
 • Supply Chain Management
 • Duurzaamheid