Nieuws
14 december 2017

2018: het jaar van het beeld-EPD

Deze bijdrage is van een externe partij. De redactie is niet verantwoordelijk voor de geboden informatie.

Nu ook de laatste ziekenhuizen hun patiëntendossiers hebben gedigitaliseerd, wordt 2018 het jaar van het beeld-EPD, ook wel Vendor Neutral Archive of Enterprise Image Management genoemd. Welke naam je het beestje geeft is niet zo belangrijk. Waar het om gaat is dat het systeem aansluit bij de wensen van gebruikers en gericht is op merkbare meerwaarde voor de patiënt. Daar ligt een uitdaging voor de CIO.
Tot nu toe hebben ziekenhuizen vanuit een technische insteek naar digitalisering gekeken. Uniformering en standaardisatie van de ICT-omgeving kregen begrijpelijkerwijs veel prioriteit. Dat was ook nodig om snelheid te maken, bijvoorbeeld bij de implementatie van het EPD. De keerzijde is dat niet aan alle gebruikerswensen even goed tegemoet is gekomen. Het was een bewuste concessie die nodig was om überhaupt een EPD te kunnen implementeren. Nieuwe versies van de software houden beter rekening met bestaande workflows en wensen van gebruikers. Stap voor stap worden verbeteringen doorgevoerd en stijgt de tevredenheid van artsen, verpleegkundigen en andere gebruikers. Zij hoeven zich minder met administratieve processen bezig te houden en houden meer tijd over voor de patiënt. De vraag is of je bij de implementatie van een beeld-EPD eenzelfde route kunt volgen, of dat die weg doodloopt omdat gebruikers de digitale oplossing links zullen laten liggen als deze onvoldoende rekening houdt met hun specifieke wensen. Dat komt doordat de gebruikers van een beeld-EPD andere medewerkers zijn met veel specifiekere behoeften.
FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
logistiekprofs.jpg
Mediapartners