Nieuws
10 december 2018

Nederland zet in op blockchain voor ID-controle

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) heeft vijf werkvelden uitgekozen waarmee Nederland in Europa in de voorhoede moeten komen te staan op het terrein van blockchaintechnologie. De coalitie wil deze vijf 'use cases' mét maatschappelijk relevantie de komende jaren, op basis van publiek-private samenwerking, uitwerken tot breedgebruikte toepassingen. Het betreft 'self-sovereign identity', logistiek, diploma's, onderwijscertificaten, pensioenen en subsidies.

De DBC is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven. De coalitie werkt met een actieagenda waarin zij de technologische mogelijkheden van blockchain test, kijkt of de techniek voldoende aansluit bij de wet- en regelgeving en werkt aan onderzoeks- en scholingsprogramma’s op dit terrein.

Het gremium heeft zijn missie en toekomstvisie vastgelegd in het document Blockchain for goods dat op 7 december is overhandigd aan Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat, en Raymond Knops, staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
logistiek-300x300_tekengebied-1.jpg
Mediapartners