Nieuws
21 februari 2019

Infent zet volgende professionaliseringsstap

Deze bijdrage is van een externe partij. De redactie is niet verantwoordelijk voor de geboden informatie.

De zorg voor verbetering
Infent heeft door de jaren heen tal van best practices in Business Intelligence (BI) verzameld en vastgelegd in het productassortiment. Door goed naar u te blijven luisteren, kunnen wij dit aanbod continu afstemmen op uw wensen en veranderende doelstellingen. Ook kunnen wij u wijzen op het gebruik van onvermoede best practices voor extra grip op uw bedrijfsvoering. Het is o.a. dit samenwerkingsverband dat de door ons geleverde BI intelligent maakt voor uw organisatie.
Wij hebben recentelijk enkele nieuwe werkwijzen geïntroduceerd waarmee wij samen met u kunnen komen tot nog betere BI-oplossingen:
• De introductie van de rol Informatieanalist t.b.v. het concretiseren van uw BI-wensen
• Het beleggen van dashboard-workshops t.b.v. het ontwikkelen van stuurinformatie en delen van
inzichten
De zorgmarkt verwacht van ons dat wij onze werkwijzen conformeren aan de NEN7510-normering:
Informatiebeveiliging in de zorg. Infent ziet deze ontwikkeling tevens als kans om u als partner te adviseren over dit onderwerp. De NEN7510 vereist een systematische invulling van onze bedrijfsprocessen,
waarin de optimalisatie van de kwaliteitsbeleving van onze producten en diensten én de informatiebeveiliging centraal staat.
Infent heeft de aanscherping van de bedrijfsprocessen in het kader van de NEN7510 voortvarend aangepakt met de aanstelling van een Kwaliteitsmanager en een Chief Information Security Officer (CISO).
Deze functionarissen borgen aan de hand van de NEN7510 de omgang met de aan ons toevertrouwde
data van uw organisatie. Hierbij wordt onder meer gebruikgemaakt van een structurele toepassing van
PDCA-cycli (Plan-Do-Check-Act) binnen de organisatie.
Het jaar 2019 zal dan ook het jaar worden waarin u ons meer dan ooit leert kennen als uw partner op
het gebeid van Business Intelligence en Informatiebeveiliging. Uw vragen hieromtrent kunt u uiteraard
zonder aarzeling stellen.
FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
logistiek-300x300_tekengebied-1.jpg
Premium Event Partner

5-evofendex.png
Mediapartners