Seminar
5 november | 13:15 - 13:45
Theater 5 - Samen van A naar Data

Uitkomsten Nationaal onderzoek data en digitalisering en de noodzaak van een digital core

Wat is de stand van zaken van data en digitalisering onder verladers? In het Nationaal Onderzoek data en digitalisering in de logistiek zijn 51.000 personen uit talloze branches benaderd om te peilen op welk niveau zij staan. In deze sessie komen de voornaamste uitkomsten aan de orde.
De noodzaak van een digital core
De digital core is de digitale basis en inrichting binnen een onderneming; bijvoorbeeld een warehouse management pakket waarin alle productgerelateerde gegevens digitaal opgeslagen worden. Gegevens zoals de afmetingen, samenstelling en gewicht van een product. Tijdens dit onderdeel van de sessie komt 3D-printingnetwerk DiManEx aan het woord over hun eigen ervaringen met de digital core binnen en buiten hun bedrijf. Welke uitdagingen komen zij tegen? Welke vooruitgang is er vervolgens geboekt? Laat je informeren en inspireren om voorbereid te zijn op de supply chain van morgen.
Big Data & Analytics
Supply Chain Management
Spreker
Pieter Ruijssenaars
Pieter Ruijssenaars - CCO DiManEx
https://www.linkedin.com/in/pieter-ruijssenaars-a85b714/?originalSubdomain=nl
Exposant
evofenedex
Hoofdmediapartner
logistiek-300x300_tekengebied-1.jpg
Premium Event Partner

5-evofendex.png
Mediapartners