Oproep: wie bouwt mee aan taxitoezichtsysteem?

Deel

Gekopieerd

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan een nieuw systeem voor het toezicht op het taxivervoer. De ILT doet daarbij een oproep aan de ict-markt om commerciële oplossingen voor taxivervoerders te bedenken. Op korte termijn organiseert de ILT hiervoor informatiesessies.

De ILT houdt toezicht op het taxivervoer. Nu worden de gegevens, die nodig zijn voor het toezicht, nog vastgelegd in de Boordcomputer Taxi (BCT) die in elk taxivoertuig moet zijn geplaatst. Maar dit systeem is geen doorslaand succes geworden. Daarbij liep ook nog eens de geldigheid van public key infrastructure (pki)-overheidscertificaten voor BCT-kaarten in 2020 af; vervanging ervan kostte een aantal miljoenen.

De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wilde zo’n situatie niet nog een keer en vroeg toezichthouder ILT om met een alternatief te komen. Dat wordt uitgewerkt in het project Realisatie Variant BCT. Daarvoor wordt de vorm van de apparatuur, waarmee de arbeids- en rusttijden van taxichauffeurs worden geregistreerd en aangeleverd, losgelaten. In de nieuwe opzet gebeurt het aanleveren van realtime-data onder strikte voorwaarden. Maar taxibedrijven mogen zelf kiezen met behulp van welke commerciële producten en diensten zij deze gegevens naar de ILT toesturen.

De toezichthouder doet nu een oproep aan ict-bedrijven om de daarvoor benodigde apparatuur en/of software te ontwikkelen en op de markt te brengen, onder meer door de specificaties voor de gegevensuitwisseling beschikbaar te stellen. De inwerkingtreding van de aangepaste wet voor Variant BCT staat gepland op 1 juli 2024. Als het systeem daarna operationeel wordt, is er sprake van een overgangsperiode van een aantal jaren. 

Lees voor meer informatie het achtergrondartikel: Gezocht: Alternatieven voor boordcomputer taxi.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Gerelateerde artikelen