ICT&Logistiek 2023 in teken van terugdringen CO2-uitstoot (2023)

Deel

Gekopieerd

[vc_row][vc_column][column_text]Utrecht, 12 oktober 2023 – De logistieke sector staat de komende jaren voor een grote uitdaging: het terugdringen van de CO2-uitstoot tot nul, te beginnen in de zero-emissiezones. Vanaf 2025 kunnen vervoerders een groot aantal steden vrijwel alleen nog maar aandoen met een elektrisch voertuig. Vakbeurs ICT&Logistiek trapt op 8 november af met een ochtend die volledig in het teken staat van Zero Logistics. ICT&Logistiek, de ontmoetingsplaats voor technologische innovatie binnen de logistieke sector, vindt op 8 en 9 november 2023 plaats in Koninklijke Jaarbeurs.

Zero Logistics
De transformatie naar emissievrij transport stelt de sector voor een grote uitdaging. Wanneer is het zinvol om te investeren in elektrificatie van het wagenpark? Wat betekent de inzet van elektrische voertuigen voor je operatie, voor je planning en voor je distributienetwerk? Hoe staat het met de beschikbaarheid en toegankelijkheid van energie? Zijn er nog andere oplossingen op het gebied van stadslogistiek om de binnensteden emissievrij te beleveren?

De komende jaren blijft Zero Logistics een prominent thema op ICT&Logistiek. “Daarmee willen we bijdragen aan de bewustwording onder zowel exposanten als bezoekers”, vertelt beursmanager Corien den Ouden. “Wij helpen deze omvangrijke en ingewikkelde materie behapbaar te maken. We geven bedrijven de inzichten en tooling om tijdig aan de wetgeving en richtlijnen te kunnen voldoen. Ook de komende jaren blijven we hier aandacht aan besteden, slimme stadslogistiek, slimme energiebronnen, slimme transportplanning, slimme financiering van het wagenpark en nog veel meer.”

Slimme data voor een slimme planning
Eén van de sprekers tijdens ICT&Logistiek is Walther Ploos van Amstel, lector stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij maakt duidelijk dat de korte actieradius en de nodige oplaadtijd van elektrische voertuigen vragen om een andere, veel dynamischere transportplanning. De rijstijl van de chauffeur en de gekozen route bepalen hoe groot de actieradius in de praktijk is, wat het nodig maakt om de planning voortdurend bij te sturen.

Werken aan optimale laadinfrastructuur
Data zijn ook nodig voor het realiseren van slimme laadoplossingen voor vervoerders. In een vloot van elektrische voertuigen moeten laadpaal, voertuig, batterij, fleetmanagement- en energiemanagementsoftware goed met elkaar kunnen praten. Alleen dan is het mogelijk om daarop te sturen en een optimale transportoperatie te realiseren. Robert van den Hoed van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) stelt dat aan deze voorwaarden nog niet is voldaan. In de presentatie die hij tijdens de beurs geeft gaat hij in op wat de belangrijkste datastromen zijn en hoe bedrijven die kunnen vertalen naar een eisen- en wensenlijst die ondernemers kunnen gebruiken in gesprekken met hun toeleveranciers.

Slimme stadslogistiek in Utrecht
Voor een leefbare stad is meer nodig dan emissievrij transport. Dat betoogt Stan de Caluwé, cluster coördinator goederenvervoer van de Gemeente Utrecht. Hij legt uit dat de vele stadslogistieke bewegingen tot uitstoot van uiteenlopende schadelijke stoffen, geluid en trillingen leiden. Bovendien legt het goederenvervoer in de binnenstad veel druk op de beperkte ruimte in de historische binnenstad die populair is bij consumenten.

Om alle goederenstromen in goede banen te leiden, zet de Gemeente Utrecht in op de transitie naar een duurzame, slimme stadslogistiek. Dat bestaat uit een slim, efficiënt en emissieloos vervoersnetwerk waarin andere transportmodaliteiten, slimme IT-oplossingen en nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen cruciaal zijn. Stan de Caluwé legt uit hoe Utrecht dat wil gaan doen.

Challenge: slimme oplossingen van jong talent
Voor een succesvolle transitie naar Zero Logistics hebben we de nieuwe en frisse ideeën van jong en aanstormend talent hard nodig. Tijdens de challenge ‘Empowering Zero-Emission Logistics’ op ICT&Logistiek, georganiseerd door Erasmus UP, gaat talent van verschillende logistieke opleidingen (mbo, hbo en wo) samen met bedrijven en/of overheden aan de slag met innovatieve ideeën en nieuwe oplossingsrichtingen.

In de challenge draait het om een regionale zero-emissieuitdaging met een betrokken probleemeigenaar. Tijdens de grote finale op 8 november in Jaarbeurs zullen de deelnemers voor een deskundige vakjury hun oplossingen pitchen. Welke talenten gaan met de winst aan de haal?

Volledig programma van Zero Logistics
Meer weten over emissievrij transport en slimme stadslogistiek? Kijk voor het volledige programma over Zero Logistics op www.ict-en-logistiek.nl.[/column_text][/vc_column][/vc_row]